0312 232 06 40
info@anasder.org.tr
Sen de üye ol

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ VE DAHA CESARETLİYİZ. SENDE BİZE KATIL

 

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

08 NİSAN 2019

ANASDER Muhasip üyesi Zafer KARABAY ile , 8 Nisan Pazartesi günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni asansör işletme ve bakım yönetmeliğini konuştuk.

Asansör Montaj Bakım ve Servis firması Zirve Asansör Ulus Rüzgarlı da hizmet vermekteydi şimdi İvedik OSB'de yeni binasında hizmete devam etmektedir. Öncelikle yeni yeriniz hayırlı olsun.

Bize kısaca firmanızdan bahseder misiniz? Sonra yeni yönetmeliğin neler getirdiği neleri kapsadığı hakkında konuşalım.

1997 yılında deneyimli bir kadro tarafından kurulan ZİRVE ASANSÖR İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. gelişen asansör teknolojisini yakından takip ederek, müşteri ihtiyaçlarını gerek teknik gerekse ekonomik açıdan değerlendirerek her kg. ve tonajda elektrikli, hidrolik, insan, hasta, yük ve servis asansörlerini projelendirerek en uygun çözümü sunmaktadır.

Sizin zevkiniz doğrultusunda yaptığımız ve yapacağımız asansörler zamana bağlı olmayan kalıcı tesislerdir. Kaliteyi ümit etmek değil aksine gerçekleştirmek amacı ile yola çıkan firmamız TSE ve CE sertifikaları ile tescillenmiştir.

Malumunuz üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında asansörü monte eden, yetkili servis ve bina yöneticilerinin bazı sorumlulukları alması gerekiyor. Bunların neler olduğunu bizlere açıklar mısınız.?

Sadece yönetmeliğin 13’üncü maddesinin 12’inci fıkrası olan “Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.” maddesi 12 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yönetmelik, insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirliyor.

Yeşil etiket yoksa tescil edilmeyecek

Yönetmeliğe göre, tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmeyecek.

Asansörlerin bakımı için sözleşme imzalanacak ve asansörün kimlik numarası ve açık adresi bu sözleşmeye eklenecek.

bakımı ise yağlama ve temizlemeyi, kontrolleri, kurtarma çalışmalarını, ayarlama işlemlerini, kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımını veya değişimini kapsıyor.

Montaj yapan 3 yıl parça temin etmekle yükümlü

Asansör monte eden kişi ya da kurum, piyasaya arz ettiği her tip ve özellikteki asansör için yedek aksam ve parçayı yönetmeliğe göre en az üç yıl süreyle temin etmekle yükümlü olacak.

Kaza sorumluluğu firmaya ait

Bakım esnasında, bakım ve onarım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek teknik bakım ve onarım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişi/kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servise ait olacak.

Kırmızı etiketli asansörler hizmet veremeyecek

Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre, kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulmayacak. Güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulması yasaklandı. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süreler zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talep edemeyecek.

Yetkili servis dışında müdahale yasak

Bina sorumlusu tarafından bakım sözleşmesi yapılan asansörü monde eden veya onun yetkili servisi dışındaki üçüncü kişiler asansöre müdahale edemeyecek.

Garanti süresi 3 yıl

Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti altına alınacak. Garanti süresince değiştirilen parçalar da 2 yıl süre ile garanti altında bulunacak. Garanti süresi dahilinde tamir süreci 15 günü aşamayacak.

Bina yöneticilerinin sorumlulukları

Asansörlü binada yönetici olan kişiler asansörün bakımını yaptırmak ve bakım ücretini ödemekle yükümlü hale getirildi. Yönetmelikte binalarda engellilerin kullanabileceği asansörün sürekli aktif halde tutulması zorunluğu da yer aldı.

Yönetici, asansörde sorun tespit ettiğinde asansörün kullanılmasını engelleyecek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

İdari para cezası geliyor Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansörü monte eden, yetkili servis, bina sorumlusu veya kat malikleri 1705 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde öngörülen “beşyüz Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası” verilecek.

Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1 inci maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmayacak. İdari para cezaları kesildikleri tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Son derece faydalı olan bu röportajdan dolayı teşekkür eder tekrar yeni yerinizde daha iyi hizmet verme temennileriyle başarılar dileriz.