İLETİŞİM

Anasder Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Demirbağ

Başkan Yardımcısı
Hakan Başkaraağaç

Genel Sekreter
Tahir Karatekelioğlu

Sayman
Zafer Karabay

Yönetim Kurulu Üyesi
Arif Bar

Denetim Kurulu Başkanı

Denetim Kurulu Başkanı
Satılmış Bulut

Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İrfan Karan

Denetim Üye
Osman Aygül